Dotazy ke komínum CIKO

Je nutno novy komin nechat zrevidovat kominíkem?
Potřebuju na komín základ a jaký (velikost, hloubka, …)?
Může stát komín venku – přilepený na fasádě? Nevadí to?
Jak připojit spotřebič na komín? Proč redukce?
Jak se řeší, když mám komín za zdí a spotřebič před ní – jak vyřešit prostup?
Jak vyztužit nadstřešní část?
Zateplení nadstřešní části – vata, NE polystyren!!!
Komín s větračkou, proč?
Musím použít patu a jímku, když mám komín na tuhá paliva?
Proč se nesmí vložka zabetonovat do krycí desky?
Proč dochází k rozkládání nadstřešní části u starých komínů?
Jak brzo můžu připojit spotřebič na postavený komín?
Sopouch nesmí jít přes roh – statika komínu!
Kdy a na co používám sopouch 90° a kdy 45°?
Co dělat, když komín netáhne?
Jak vysoká má být nadstřešní část?
 

Je nutno novy komin nechat zrevidovat kominíkem?
Ano, komín musí být před spuštěním do provozu zrevidován kominíkem (revizním technikem). Budete potřebovat revizní štítek a prohlášení o shodě. V případě že budete mít zájem, můžeme Vám doporučit nějakého revizního technika ve Vašem regionu.

Potřebuju na komín základ a jaký (velikost, hloubka, …)?
Zděné systémy CIKO (3V UNIVERSAL, TEC, GAS) nosný základ potřebují. Základ se dělá stejný jako pod nosnou zeď. Fasádní komín do nezámrzné hloubky (min. 80mm), vnitřní komín do hloubky min 50mm. Půdorysný rozměr základu by měl přesahovat rozměr komínu o min. 50mm na každou stranu (u jednoprůduchového komínu bude tedy půdorys základu min. 500 x 500m, u dvouprůduchového 500 x 900mm).

Může stát komín venku – přilepený na fasádě? Nevadí to?
Ano, může. Musí být ale k fasádě přikotven cihlářskými kotvami (cca po 1,5m výšky). Pokud je zdivo z cihelných bloků nemusí být mezi stěnou a komínem dilatační mezera.

Jak připojit spotřebič na komín? Proč redukce?
Pro napojení kouřovodu a komínu je ideální použít redukci CR nebo CRT. Redukce se nasazuje vně sopouchu kde integrovaný provazec eliminuje pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a vytváří bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání šamotové tvarovky a tím i znehodnocení celého komínu. Stáhněte si informace k výběru komínové redukce.

Jak se řeší, když mám komín za zdí a spotřebič před ní – jak vyřešit prostup?
Prostup nehořlavou stěnou se provádí tak, že na sopouch se nasadí nerezová redukce a k ní se napojí kouřovod (stěnou tedy neprochází šamotové vložky). Kouřovod se obalí minerální vatou (ideálně o měrné hmotnosti 95 kg/m3). Prostup hořlavou stěnou se izoluje minerální vatou s opláštěním (např. nerezovým plechem) nebo silikátovými izolačními deskami (např. SILKA).

Jak vyztužit nadstřešní část?
Nadstřešní část se vyztužuje, pokud její výška přesáhne 2m od střešní krytiny. Vždy je nutno začít s vyztužováním již pod střešní rovinou. Pod střechou se vždy vyztuží polovina výšky nadstřešní části. Komínový plášť se vyztužuje Sadou výztuže CKOV, která se vkládá do čtvercových výztužných otvorů v cihelných tvarovkách.

Zateplení nadstřešní části – vata, NE polystyren!!!
Pokud to zákazník požaduje (CIKO to nepožaduje) je možno komínové těleso zateplit, ale jen nehořlavým zateplovacím systémem – tedy minerální vatou, NE polystyrenem (ten je klasifikován jako hořlavá látka).

Komín s větračkou, proč?
Větrací šachta u komínového tělesa je navrhována většinou pro přívod vzduchu pro hoření, nebo jako větrání kotelny. Pro druhý případ je větrací šachta většinou zbytečně drahým řešením – staří 2 mřížky z kotelny na fasádu. Také přívod vzduchu lze řešit buď potrubím v podlaze objektu, nebo výběrem komínového systému, který přívod vzduchu pro hoření umožňuje (CIKO TEC). CIKO nedodává klasickou větrací šachtu minimálních rozměrů, ale spíše instalační šachtu 300 x 300mm pro vedení potrubí (voda, kanalizace apod.)

Musím použít patu a jímku, když mám komín na tuhá paliva?
Ano, pata je důležitým konstrukčním prvkem. Díky ní je zajištěn rozvod vzduchu do kanálů zadního odvětrání a tedy celková správná funkčnost komínového tělesa. Použitím kondenzátní jímky je zajištěno těsné uzavření komínového průduchu a spaliny ani saze tak nemohou unikat do konstrukce komínového tělesa a dále do okolí. Díky zámkům na horním okraji jímky je zajištěna i správná orientace vložek komínového průduchu. Pokud nebude komínová pata a kondenzátní jímka v komínové sestavě použita, není možno uplatňovat záruku na komínový systém CIKO.

Proč se nesmí vložka zabetonovat do krycí desky?
Při používání komínu dochází k prudkému zahřívání komínového průduchu a tím i k pohybům vložek komínového průduchu způsobeným teplotní roztažností materiálu.
Pokud je vložka zabetonovaná do krycí desky, vzniká v materiálu velké napětí, které může vyústit v popraskání komínových vložek. Tím je znehodnocen celý komínový průduch. Dbejte proto na dodržení dilatační mezery mezi komínovou vložkou a krycí deskou!!!

Proč dochází k rozkládání nadstřešní části u starých komínů?
Tím, že mají nové spotřebiče větší účinnost, produkují spaliny s nižší teplotou. Tím dochází v nadstřešní části k větší kondenzaci než u starých spotřebičů. Kondenzát se dostává do starého zdiva a spár, kde přes zimu může zmrznout a narušit tak zdivo komínového tělesa. Pro nové spotřebiče je tedy nejlepší postavit nový komín.

Jak brzo můžu připojit spotřebič na postavený komín?
Po dosažení pevnosti všech spojovacích hmot v komínu – při teplotě cca 15°C je to cca po 4 dnech.

Sopouch nesmí jít přes roh – statika komínu!
Výrobce komínových systémů CIKO nezakazuje provedení sopouchu přes roh komínového pláště. Takovou montáž by ale měla provádět zkušená firma a musí se dbát na zachování únosnosti cihelného pláště. To znamená, že se musí vyříznout co nejmenší otvor pro sopouch, ale při zachování možné dilatace šamotových vložek.

Kdy a na co používám sopouch 90° a kdy 45°?
Kolmý sopouch (90°) se používá pro kotle a krbová kamna. Šikmý sopouch (45°) se používá pouze pro krbové vložky. Pokud není zákazník rozhodnutý, který typ spotřebiče bude na komín připojovat, doporučujeme použít sopouch 90°, kde končí šamotová tvarovka zároveň s komínovým pláštěm a připojení je estetické (při použití šikmého sopouchu, na který jsou pak napojená krbová kamna, vystupuje šamotová tvarovka před komínový plášť a napojení není hezké).

Co dělat, když komín netáhne?
První možností je jistě vyčištění komínového průduchu a kontrola regulace spotřebiče. Pokud komín netáhne ani pak, je třeba zvýšit jeho tah. Buď uměle komínovým ventilátorem, nebo nastavením komínového tělesa na větší výšku.

Jak vysoká má být nadstřešní část?
Pro výpočet výšky nadstřešní části jsme pro Vás připravili pomůcku - graf a tabulku s jejíž pomocí výšku nadstřešní části bez problémů určíte.

ajax_load
ajax_load