Záruční list komínového systému CIKO

Záruční list ke stažení zde

Poznámka:
Nedílnou součástí záručního listu je dodací list a montážní návod. Ostatní podmínky se řídí Obchodním zákoníkem - zákon č. 40/1964 Sb. Část osmá - Odpovědnost za vady prodané věci.

ajax_load
ajax_load